Haber

Tarım ve ormancılık alanlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Ziraat Komisyonunda kabul edildi (1)

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Orman Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

Teklife göre, lif, tohum ve sap üretimine yönelik kenevir ekimi ile etkin pestisit üretimine yönelik çiçek ve yaprak üretimi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iznine tabi olacak.

Uyuşturucu etkin maddesi üretimini hedefleyen esrarın ekimi veya işlenmesi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından yapılır veya yapılır. Gerektiğinde ülkenin arz ve talep durumuna göre Cumhurbaşkanınca belirlenen kontenjan doğrultusunda TMO gözetiminde gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabilir.

Uyuşturucu etken maddesi üretimi amacıyla kenevir yetiştiriciliğinde, münhasıran esrarın elde edilmesini engelleyici her türlü tedbirin alınması, kenevir bitkisinin hasadı, işlenmesi, dağıtımı, ihracatı veya satışına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Tarım ve Orman, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının görüşü alınarak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde tarımla ilgili politikaları belirleme, planlama ve uygulama yetkisine sahip olacak.

Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvenliği ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen iş veya kümeslerin üretimine başlamadan önce bakanlıktan izin alınacaktır. Hangi eser veya eser takımlarının üretileceği ile asgari ve azami üretim tedbirlerini, arz ve talep ölçüsü ve yeterlilik derecesi dikkate alınarak, tarım havzası veya işletme bazında Bakanlıkça belirlenir.

Bu kapsamda ilk kez muhalefet faaliyetinde bulunduğu tespit edilenler, kararlara uygun hareket etmeleri için yazılı olarak uyarılacak. Yazılı olarak uyarıldığı halde uyarı tarihinden itibaren 12 ay içinde gereğini yapmayanlar, uyarı tarihinden itibaren 5 yıl içinde herhangi bir destek programından yararlanamazlar.

Sözleşmeli üretim modeli geliştirilecek

Tarım sektöründe fason üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Sözleşmeli üretimi teşvik etmek için, takviyelerin tesliminde üreticilere öncelik verilecektir.

Sözleşmeli üretimde irade hürriyeti esas alınacak, ancak salgın hastalıklar ve tarım ürünleri ticaretindeki gelişmeler karşısında arz güvenliğini sağlamak amacıyla, tarımsal üretimi iç veya dış talebe göre ayarlamak veya bitki ve hayvan sağlığı, bakanlıkça belirlenen eserler ve eser setleri, gerekirse sözleşmeli olarak üretilecek.

Bakanlık, sözleşmeli üretimi geliştirmek, izlemek ve kontrol etmek amacıyla sözleşmenin taraflarını ve kapsamını içeren kayıt sistemleri kuracak ve bu kayıt sistemleri kullanılarak sözleşmeler de düzenlenebilecek.

Tarımsal üretim sözleşmesine konu işlerin veya üretim varlıklarının sigorta ettirilmesi zorunlu olacak.

Tarımsal üretim sözleşmelerinde belirtilen zorlayıcı sebepler dışında, sözleşme kapsamında üretilen işin alımından veya satımından vazgeçen üretici veya alıcılar hakkında cezai şart belirlenecek. Cezai şart, alımından veya satımından kaçınılan iş büyüklüğünün sözleşme bedelinin yüzde 20’sinden az ve yüzde 50’sinden fazla olamaz. Et ve Süt Kurumu’nun taraf olduğu sözleşmelerde üreticiye cezai şart alt sınırdan daha az konulabilir veya cezai şart konulmayabilir.

Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalarda arabulucunun başvurusu dava kuralı olarak kabul edilecektir. Bu karar, 1 Eylül 2023 tarihinden sonra açılan davalar için geçerli olacak.

Entegre bir yönetim ve denetim sistemi kuruluncaya kadar üreticilere yapılacak destekleme ödemelerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kayıt sistemleri esas alınacaktır.

– At yarışları için disiplin cezaları

Takvim yılında yapılacak olan mahalli olmayan yarışlarda koşacak atların nitelik ve şartlarını Tarım ve Orman Bakanlığı belirleyecek.

At sahipleri ve temsilcileri, antrenörü, antrenör yardımcısı, at sahibi antrenörü ve at jokeyi, jokey yardımcısı, beyefendi binicisi, sağdıç, seyis ve diğer hizmetliler; Yarış ve yarışlarda görevlendirilen, yarış usul ve kurallarına, yarış dürüstlüğüne aykırı hareket edenler, yarışların, yarış yerlerinin ve yarışlarla ilgili tesis ve tesislerin organizasyon ve disiplinini bozanlara disiplin cezaları uygulanacaktır.

Doping kapsamında yasaklı unsurlar listesinde yer alan ve performansı artırmak için kullanılan unsurların uygulanması halinde yarış atlarına verilecek cezalar artırılacak, niteliğine göre yükün derecesi daha ağır olacaktır. eylemin

At Yarışları Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen fiiller nedeniyle disiplin cezaları ve hak mahrumiyetleri bir defaya mahsus olmak üzere tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılacaktır. Ancak bu durum ata daha önce verilen ve ilgililere uygulanan cezalar nedeniyle ikramiye, kupa ve sair ödüller ile herhangi bir nakit talep hakkı vermeyecektir.

Devlet ormanlarında madencilik faaliyetleri için düzenlemeler

Devlet ormanlarına moloz veya inşaat atıkları veya hafriyat veya çöp dökmek suretiyle ulaşım araçlarıyla ormanlara, doğal hayata ve çevreye verilen zarar “orman suçu” sayılacaktır.

Devlet ormanlarında maden arama ve işletme ve madencilik faaliyetleri için gerekli olan; tesis, yol, elektrik, su, haberleşme ve altyapı tesislerine fon bedeli dışında bedeli alınmak suretiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilecektir.

Ancak, kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla, tohum meşcereleri, gen koruma alanları, muhafaza ormanları, verimli orman alanları, orman parkları, endemik ve nadir korunmaya muhtaç ekosistemlerin bulunduğu alanlarda maden arama ve işletme, devlet ormanlarının sınırları içindedir. ruhsat süresi içinde, uzatmalar da dahil olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi olacaktır. .

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri; Baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanılacak her türlü inşaat hammaddesinin üretimi için yapılacak madencilik faaliyetlerinden ve zaruri tesislerden bedel alınmayacaktır.

Tüzel kişiliğe sahip kamu kurumlarına bağlı ormanlarda veya özel ormanlarda madencilik faaliyetleri ve faaliyetlerle ilgili her türlü yer, yol, bina ve tesislerin yapılmak istenmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu durumda bina ve tesislerin kullanım ücreti, kullanım süresi, evresi gibi bahisler genel kararlara göre taraflarca belirlenecektir.

Madencilik faaliyetlerinin durdurulması sonucunda işletmeye teslim edilen veya terk edilen orman alanları ıslah edilecektir. Bu alanların inşaat, yıkım ve hafriyat atıklarıyla doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi ve ıslah maksadıyla orman yetiştirilmesi için büyükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerine, il ve ilçe belediyelerine izin verilebilir. diğer yerlerde ilçe belediyelerine veya bakanlığın uygun görmesi halinde gerçek ve tüzel kişilere ihale mevzuatına göre yaptırılabilir. .

Devlet ormanlarının gelişigüzel yakılmasından veya açılmasından yararlanılarak işgal, açma, kesme, sökme, budama veya boğma suretiyle elde edilecek yerler ile buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler TCK’ya kaydedilmez. kişilerin adı. Bu alanlara doğrudan orman yönetimi tarafından el konulacaktır.

Devlet ormanlarında el konulan, inşaat halindekiler de dahil olmak üzere tüm yapı ve tesisler, herhangi bir karara gerek olmaksızın Orman Genel Müdürlüğünce derhal yıkılır veya ihtiyaç görülmesi halinde ormancılık hizmetlerinde kullanılabilir. Yanan ormanlık alanlardaki her türlü mülkün bedeli Orman Genel Müdürlüğü tarafından ödenecek.

Devlet ormanlarından kesilecek veya herhangi bir nedenle devrilecek veya kesilecek ağaçların diplerinin kimler tarafından, hangi tür eserlere damga veya işaret konulacağı Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

(sürecek)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort